Home

Bodemonderzoek nodig? De Bodemcoach wijst u de weg en helpt u kosten besparen!

Er zijn verschillende situaties waarin u een bodemonderzoek nodig hebt. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning, bij bedrijfsbeëindiging, enz

 

Maar……

 • Weet u zeker dat de kosten van het uit te voeren onderzoek reëel zijn, zodat u niet
  te veel betaalt?
 • Weet u zeker dat het adviesbureau dat u inhuurt, niet te veel of te weinig
  onderzoekt, maar precies het onderzoek uitvoert dat ú nodig heeft?
 • Weet u zeker dat het onderzoek aan alle (door de overheid) gestelde eisen
  voldoet en dat het zonder problemen door de overheid wordt goedgekeurd?
 • Begrijpt u wat in de rapportage beschreven is, en welke gevolgen dat
  heeft voor u?

Als één of meerdere van de bovenstaande vragen met NEE beantwoord moet worden, is de Bodemcoach voor bedrijven en particulieren van wezenlijk belang.


Waarom de Bodemcoach?

Natuurlijk kunt u zelf offertes aanvragen en zelf een bureau uitkiezen. Alle adviesbureaus zullen u vertellen dat zij de beste zijn. Logisch, niemand zal de concurrentie de opdracht gunnen!

De bodemcoach werkt anders Bij ons telt alleen úw belang.

 • Er wordt niet gewerkt met vaste bureaus, maar we maken altijd een gedegen keuze wie de uitvoeringsopdracht krijgt. Ook tijdens het onderzoekstraject wordt uw belangen behartigd en sturen wehet onderzoeksbureau desnoods bij .U hoeft dus niet zelf het bureau te instrueren. Dat doet de Bodemcoach voor u
 • Door deze directe, pragmatische werkwijze voorkomt de Bodemcoach onnodig, aanvullend onderzoek (soms kan volstaan worden met een vervangende motivatie!), en zorgt er dus voor dat er nooit vermijdbare kosten worden gemaakt
 • Bovendien zorgt de Bodemcoach ervoor dat er geen onverwachte vertraging ontstaat bij overheids- of andere instanties omdat de rapportage meteen voldoet aan alle eisen. U hoeft dus niet langer te wachten dan nodig is..
 • U hoeft zich niet te verdiepen in de rapportage naar aanleiding van het onderzoek, want de Bodemcoach maakt de belangrijkste conclusies voor u inzichtelijk en begrijpelijk en helpt u bij de afronding van de procedure.
 • Met de Bodemcoach is een bodemonderzoek geen aanleiding meer voor onaangename verrassingen, want….

De Bodemcoach is uw helpende hand bij bodemonderzoek.

Overtuigd? Klik hier om de Bodemcoach direct in te schakelen.